Çözümlerimiz

Smo Mühendislik

Şirketimiz sizin iş ihtiyaçlarınızı dinleyen ve o ihtiyaçlara yönelik entegre çözümler sunarak değer yaratan çözüm ortağınızdır.

Halihazır Harita Hizmetleri

- Yersel,
- Fotogrametrik,

- Yersel ve Mobil Lazer Tarama

Etüt - Proje Mühendislik Hizmetleri

- Güzergah Etüdü
- 3B Modelleme
- Proje Hizmetleri (Yol, ENH, Sulama, Doğalgaz, Baraj, Gölet, BES, HES, RES, GES ve JES)

Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri

- Plan Üretimi İşleri
- Yürütme ve Tamamlama İşleri

Taşınmaz Değerleme İşleri

- Şeritvari (Toplu) Değerleme İşleri
- Gayrimenkul Değerleme İşleri

Enerji Hizmetleri

- Danışmanlık Hizmetleri
- Lisanslı ve Lisansız Üretim Tesisileri
-Arazi Geliştirme Hizmetleri

Kadastro Hizmetleri

- Tesis Kadastrosu
- Orman Kadastrosu
- Kadastro Güncelleme(22/a)
- Sayısallaştırma

Bilgi Sistemleri Hizmetleri

- Coğrafi Bilgi Sistemleri Kent Bilgi Sistemleri
- Proje Takip ve Yönetim Sistemleri

Mühendislik Hizmetleri

- Arazi Toplulaştırma Uygulamaları
- İmar Uygulamaları

Planlama Hizmetleri

- Kentsel Dönüşüm Projeleri
- Kentsel Tasarım Projeleri
- Planlama Uygulamaları

Jeoloji, Çevre Mühendislik Hizmetleri

- Jeolojik / Jeoteknik Etütlerin Yaptırılması ve Raporlanması Hizmeti
- Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Hazırlanması ve Takibatı