Hakkımızda

Hakkımızda

Firmamız 29.12.1999 yılında Hülya SERT ’in kurucu ortaklığında faaliyetine başlamıştır. 15.01.2000 tarihinde Mehmet SERT Bozkır Kadastro Müdürlüğünde yürütmekte olduğu kontrol mühendisliği görevinden istifa ederek firmanın yönetiminde görev almaya başlamıştır.

Tüm mühendislik dallarında hizmet vermekle birlikte öncelikli ve uzmanlık sahamız olarak harita mühendisliği gelmektedir. Bu bağlamda tüm altyapı ve üstyapı projeleri (karayolu, demiryolu, havaalanı, liman, petrol boru hatları, doğalgaz boru hatları, su, kanalizasyon v.b. tüm etüt ve proje işleri) , tüm kamulaştırma projeleri, taşınmaz mal değerlemesi işleri, imar uygulamaları, parselasyon, arazi toplulaştırma projeleri, köy yerleşim planları, yersel ve fotogrametrik halihazır harita üretimi işleri, Coğrafi Bilgi Sistemi işleri, tesis kadastrosu uygulaması, orman kadastrosu uygulaması ve kadastro yenileme işleri, fotogrametri ve yersel fotogrametri işleri ağırlıklı çalışma sahalarımız arasındadır.

Mesleğimizin gereklerini en iyi şekilde yerine getirebilmemiz için en son teknoloji ve gelişmelerle, tecrübe ve bilgi birikimimizi kullanarak en kısa sürede en doğru ve en ekonomik çözümlere ulaşmak firmamızın çalışma prensibidir.

Firmamız kurulduğu günden bu güne kadar kaliteli, dürüst, hızlı ve doğru çalışma prensiplerinden ödün vermeden “bir kurumun varlığı , kaliteden ve insana verdiği değer ve hizmetten geçer” düsturuyla çalışmalarına devam etmektedir.

Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak için tecrübeli kadromuzla, en son teknolojiye uyumlu alet ve ekipmanlarımızla sektörümüzde faaliyetlerimize devam etmekteyiz.